کارکنان شرکتی

Posted by: tamasco
Category: قانون کار, قرارداد کار

سوال : ما کارکنان قراردادی یک موسسه غیر انتفاعی غیر دولتی هستیم که که کارفرما تصمیم دارد ما را به نیروی شرکتی تبدیل کند ( یعنی با یک شرکت قرارداد ببندد و ما را تحت پوشش شرکت بکار گیری کند) .
آیا کارفرما میتواند این کاری بکند؟
آیا ما میتوانیم ممانعت کنیم ؟

پاسخ از استاد محمدی
– بله ، به شرط عدم تصفیه حساب با کارفرما ( موسسه غیر انتفاعی ) ایرادی ندارد که تحت پوشش شرکت خدماتی قرار بگیرید .
www.tamasco.ir
– کارکنانی که تبعیت حقوقی و اقتصادی با شرکت های خدماتی و تامین نیروی انسانی دارند تابع قانون کار و مقررات تبعی آن بوده و شرکت مذکور مکلف است علاوه بر پرداخت مزد سنوات ( پایه ) مطابق طرح طبقه بندی مشاغل حقوق و مزایای آنان را پرداخت نمایند .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید