قانون کار و تامین اجتماعی

کارفرمایانی که معلولان را استخدام کنند ، کمک هزینه دریافت خواهند کرد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور
هیئت وزیران در جلسه 8/8/1398 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (12) قانون حمایت از حقوق معلولان -مصوب 1396- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (12) قانون حمایت از حقوق معلولان
ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان -مصوب 1396-
2- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3- سازمان: سازمان بهزیستی کشور
4- فرد دارای معلولیت: افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون
5- فرد دارای معلولیت جویای کار: افراد موضوع تبصره (1) ماده (12) قانون با تأیید سازمان.
6- کارفرما: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ماده (3) قانون کار -مصوب 1369- و بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی -مصوب 1354- تعریف شده و اداره کارگاه‌ها و مؤسسات بخش خصوصی یا تعاونی را بر عهده دارند.
7- کمک‌هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت: کمک هزینه موضوع تبصره (2) ماده (12) قانون.
ماده 2- به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود جذب و به‌کارگیری کنند، در طول دوران اشتغال افراد مذکور، کمک‌هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت با رعایت شرایط مندرج در این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- میزان شدت معلولیت فرد دارای معلولیت جویای کار برای تعیین میزان کمک‌هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت بر اساس طبقه‌بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت و تغییرات آن در کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و کمیته تخصصی توانبخشی حرفه‌ای و اشتغال افراد دارای معلولیت سازمان انجام می‌شود.
تبصره 2- تطبیق نوع معلولیت و عملکرد فرد دارای معلولیت جویای کار با ویژگی‌های فنی مشاغل پیشنهادی، بر اساس دستورالعمل تخصصی ابلاغی سازمان انجام می‌شود.
تبصره 3- کمک‌هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت برای هر فرد دارای معلولیت شاغل تا پنج سال قابل پرداخت است.
ماده 3- کارفرما موظف است به منظور بهره‌مندی از کمک‌هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت، موارد زیر را رعایت کند:
1- ثبت‌نام به عنوان متقاضی به‌کارگیری فرد دارای معلولیت در سامانه اشتغال سازمان و بانک اطلاعاتی کارفرمایان وزارت
2- انعقاد قرارداد به‌کارگیری حداقل یک‌ساله با فرد دارای معلولیت جویای کار
3- پرداخت حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط
4- پرداخت سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل.
ماده 4- نحوه تخصیص و پرداخت کمک‌هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به کارفرمایان، پس از انطباق شغل با شدت معلولبت افراد و حسب اعتبار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان، متناسب با اقدامات و اولویت‌های زیر است:
1- به‌کارگیری افراد دارای معلولیت‌های شدید ذهنی و روانی مزمن
2- به‌کارگیری افراد دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید
3- به‌کارگیری افراد دارای معلولیت‌های متوسط
4- به‌کارگیری افراد دارای معلولیت‌های خفیف
5- انجام اقدامات منجر به افزایش کارایی افراد دارای معلولیت از قبیل متناسب‌سازی محیط کار (ارگونومی) و به‌کارگیری تجهیزات و فنآوری‌های کمکی متناسب با توانمندی‌ها و محدودیت‌های شاغلین دارای معلولیت.
6- انطباق شغل پیشنهادی فرد دارای معلولیت جویای کار با نوع و شدت معلولیت و تحصیلات وی به جهت پایداری شغلی.
تبصره- میزان پرداخت کمک‌هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت و تعداد افراد تحت پوشش، هر سال با رعایت ماده (12) قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور تعیین می‌شود.
ماده 5- سازمان موظف است نسبت به واریز کمک‌هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت پس از ارسال یک نسخه از فهرست و پرداخت کامل حق بیمه توسط کارفرما و بر اساس اولویت‌های موضوع ماده (4) این آیین‌نامه در حسابی که کارفرما نزد یکی از بانک‌های عامل تعیین کرده است، اقدام کند.
ماده 6- سازمان موظف است به استناد بند (ج) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-، اعتبارات سالانه مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را بر اساس اطلاعات و آمار، محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند. سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه سنواتی، نسبت به پیش‌بینی اعتبار در لوایح بودجه سنواتی اقدام می‌کند.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

3.7/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *