پورسانت ، کارانه و پاداش فروش

Posted by: tamasco
Category: جبران خدمت, حقوق و مزایا

سوال : فردی در یک شرکت لیزینگ خودرو به صورت موردی و با دریافت پورسانت بابت معرفی مشتری همکاری داشته حال شکایت کرده و مدعی در یافت سنوات و عیدی شده و شکایت نموده است آیا ادعای وی قانونی است؟ طبق کدام ماده قانونی باید به وی سنوات و عیدی پرداخت آیا حق بیمه هم به او تعلق می‌گیرد ؟

پاسخ از استاد محمدی : اشخاصی که تحت عناوین ویزیتور و با دریافت پورسانت ، پاداش فروش یا کارانه در شرکت ها مشغول بکار هستند ، مشمول مقررات قانون کار خواهند بود .
مبنای محاسبه سنوات پایان کار و عیدی و پاداش براساس معادل ۹۰ روز کارکرد آنان خواهد بود. در صورتیکه برای مراجع حل اختلاف معادل میانگین کسب نشود حداقل های قانونی بایستی رعایت گردد.
کارفرما نیز موظف است در اجرای ماده ۱۴۸ قانون وی را بیمه نماید.
این گونه افراد مشمول قانون کار هستند ایشان در ازای انجام کار ( معرفی هر مشتری به شرکت ) وجهی را از کارفرما دریافت نموده است .
اگر در قرارداد کار فیمابین مبلغ تعیین شده بابت کلیه مزایای قانونی است که در این حالت ادعای وی در خصوص عیدی و سنوات قانونی به نظر نمی رسد .لیکن اگر در قرارداد کار ایشان چنین شرطی پیش بینی نشده باشد ، استحقاق دریافت عیدی و سنوات را خواهد داشت .
ضمنا نحوه کار این گونه اشخاص، کار مزدی است و از آیین نامه آن تبعیت خواهد کرد.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید