پشتیبان دستگاه pos

Posted by: tamasco
Category: بیمه بیکاری, قانون کار

سوال : ما در شرکت … متعلق به بانک … کار می کنیم و شغل من پشتیبان دستگاه pos هست.
شرکت با ما قرارداد پیمانکاری بسته درحالیکه ما هر روز چند ساعت به دستور شرکت مشغول بازاریابی برای شرکت و نصب و تعمیر دستگاه های pos هستیم .
ما را بیمه هم نکرده اند و هر ماه پول بیمه اختیاری را به ما می دهند تا ما خودمان را بیمه اختیاری کنیم .
آیا به ما بیمه تعلق نمی گیرد ؟
پاسخ :
باتوجه به تبعیت شما از کارفرما ، و نظر به رابطه شما با کارفرما، قرارداد شما مشمول قانون کار بوده و کارفرما مکلف است علاوه بر رعایت حقوق و مزایای قانونی، شما را تحت پوشش بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی نیز قرار بدهد .
www.tamasco.ir
بیمه اجباری دارای تعهداتی است که بیمه اختیاری آن تعهدات را ندارد ، منجمله بیمه بیکاری و مرخصی استعلاجی .
باآرزوی توفیق
آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید