پرداخت های غیر نقدی

Posted by: tamasco
Category: قانون تامین اجتماعی

سوال: من شنیده ام که در صورت پرداخت غیر نقدی یا واریز به حساب بن کارت (کارت خرید) مشمول کسورات تامین اجتماعی نمی شود ، درست است ؟

پاسخ از استاد ریاضی:
پرداخت های غیر نقدی در صورتیکه ماهیت غیر نقدی داشته باشد و در حد متعارف ، مشمول کسر حق بیمه نیست .
برخی از کارفرمایان بدلیل عدم پرداخت حق بیمه برخی از پرداخت های نقدی را در قالب غیر نقدی پرداخت می کنند که تامین اجتماعی با آن مخالفت می کند چراکه قانون می گوید مزایای غیر نقدی مستمر مشمول کسر حق بیمه می باشد.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید