پرداخت حق بیمه از چند کارگاه

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, بیمه بیکاری, قانون تامین اجتماعی, مرخصی بیماری و زایمان
پرداخت حق بیمه قانون کار و تامین اجتماعی غرامت ایام مرخصی بیماری مستمری بازنشستگی مقرری بیمه بیکاری
سوال : آیا اگر بیمه از دو جا برای کارگر رد بشود مثلا در یک جا ۳۰ روز و در جای دیگر ۶ روز، آیا مشکلی برای کارگر در آینده ایجاد میشود؟
اساسا در آینده برای بازنشستگی اگر از چندین کارگاه بیمه رد شود امری مثبت است یا منفی؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید