پایه سنوات کارکنان شرکتی شهرداری

Posted by: tamasco
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, حقوق و مزایا, قانون کار
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : ما تا پایان سال ۹۸ تحت پوشش شركت … متعلق به شهرداری ‌… بودیم و شركت پايان هر سال سنوات ما را پرداخت مي كرد .
حالا از اول ٩٩ قرارداد ما را با شركت … وابسته به شهرداري … بسته اند .
حالا شركت جديد پايه سنوات قبلي را در حكم كارگزيني ما لحاظ نمي كند .
و در پاسخ به اعتراض ما پاسخ زیر را داده است:
” ۳- براساس بخشنامه ابلاغی وزارت کار، مبلغ پایه سنواتی مشمول افرادی خواهد شد که در سال گذشته نیز طرف قرارداد کارگاه فعلی خود بوده اند. لذا مبلغ پایه سنواتی با توجه به تغییر کارگاه کارکنان حذف می شود. همانگونه که در سنوات قبل نیز این امر برای افراد مشابه رعایت گردید.”
آیا از لحاظ قانوني کارشان درست است؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید