پایه سنوات کارکنان شرکتی شهرداری

Posted by: tamasco
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, حقوق و مزایا, قانون کار
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : ما تا پایان سال ۹۸ تحت پوشش شرکت … متعلق به شهرداری ‌… بودیم و شرکت پایان هر سال سنوات ما را پرداخت می کرد .
حالا از اول ٩٩ قرارداد ما را با شرکت … وابسته به شهرداری … بسته اند .
حالا شرکت جدید پایه سنوات قبلی را در حکم کارگزینی ما لحاظ نمی کند .
و در پاسخ به اعتراض ما پاسخ زیر را داده است:
” ۳- براساس بخشنامه ابلاغی وزارت کار، مبلغ پایه سنواتی مشمول افرادی خواهد شد که در سال گذشته نیز طرف قرارداد کارگاه فعلی خود بوده اند. لذا مبلغ پایه سنواتی با توجه به تغییر کارگاه کارکنان حذف می شود. همانگونه که در سنوات قبل نیز این امر برای افراد مشابه رعایت گردید.”
آیا از لحاظ قانونی کارشان درست است؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید