نحوه محاسبه سنوات در مشاغل سخت و زیان آور

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, حقوق و مزایا, مشاغل سخت و زیان آور
‍ ⚫سوال : با توجه به اینکه در مشاغل سخت و زیان آور ، هر یک سال کارکرد یک سال و نیم سابقه محاسبه می شود و کارگر در صورت 20 سال کار متوالی با 30 روز حقوق بازنشسته میشود ، و با توجه به اینکه پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت یک ماه حقوق و دستمزد است،آیا کارگران ما ( که در مشاغل سخت مشغول به کار هستند ) باید 20 ماه پاداش پایان خدمت دریافت کنند یا 30 ماه؟ اگر 20 ماه است لطفا علت آن را بیان کنید .
‍ ⚫سوال : با توجه به اینکه در مشاغل سخت و زیان آور ، هر یک سال کارکرد یک سال و نیم سابقه محاسبه می شود و کارگر در صورت ۲۰ سال کار متوالی با ۳۰ روز حقوق بازنشسته میشود ، و با توجه به اینکه پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت یک ماه حقوق و دستمزد است،آیا کارگران ما ( که در مشاغل سخت مشغول به کار هستند ) باید ۲۰ ماه پاداش پایان خدمت دریافت کنند یا ۳۰ ماه؟
اگر ۲۰ ماه است لطفا علت آن را بیان کنید .
1/5 (1 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید