نحوه محاسبه حق بیمه معوقه تامین اجتماعی

Posted by: tamasco
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی, قانون تامین اجتماعی

مبنای محاسبه حق بیمه معوقه

رویه خلاف قانون فعلی سازمان تامین اجتماعی به طور خلاصه به این صورت است که اگر کارفرما از بیمه نمودن کارگری در ۲۰ سال پیش خودداری نموده باشد ، سازمان تامین اجتماعی برای اعمال سابقه بیمه وی ۳۰ درصد حقوق و دستمزد فعلی او را ( به شرطی آن که کمتر از دو برابر حداقل دستمزد نباشد ) مبنای محاسبه جریمه کارفرما قرار داده و حق بیمه را (به تعداد ماه های مورد ادعا ) وصول می نماید .
اما جالب است بدانید که دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ ، مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۱ ، به موجب دادنامه شماره ۸۷/۲۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است.
با این حال سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به این رای ، همچنان رویه قبلی خود را جهت محاسبه حق بیمه معوقه ادامه می دهد .
در این پرونده ( به کلاسه پرونده: ۸۷/۲۲۷ ) که با شکایت دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۷ در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود ، بالاخره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۱ رای به ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی داد .

در گردشکار این پرونده آمده است که دانشگاه صنعتی اصفهان از آنجا که یکی از کارگران خود را از پرسنل مدارس غیرانتفاعی دانشگاه می‎دانسته طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی برای وی حق بیمه پرداخت نمی‎نمود، ولی دانشگاه با تمکین به رأی صادره دیوان آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه موصوف اعلام داشته است. اما سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف قوانین موضوعه کشور و قانون تأمین اجتماعی و تنها بر اساس دستور اداری شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، ماخذ محاسبه میزان پرداخت حق بیمه وی را بر اساس نرخ روز آخرین لیست حقوق و دستمزد مشارالیها در تیر ماه سال ۱۳۸۵ محاسبه نموده است، در صورتی که براساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ماخذ محاسبه حق بیمه، حقوق زمان اشتغال می‎باشد. لذا با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه تعیین ماخذ پرداخت حق بیمه به نرخ روز منوط به اذن صریح قانون می‎باشد و دستور اداری اداره کل امور درآمد بیمه سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده است و ماخذ محاسبه حق بیمه شاکیه می‎بایست براساس مفاد مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمین‌اجتماعی طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضای ابطال دستور اداری شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از ملاحظه لایحه دفاعیه دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است .

رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از اول سال ۱۳۵۵ مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه شده تعیین گردیده و حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی نیز موید مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است، بنابراین مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی خلاف مقررات فوق‎الذکر و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید