قانون کار و تامین اجتماعی

میانگین حقوق در بخش خصوصی

مدیران میانی ، مدیران ارشد و کارشناسان ، در سال ۱۳۹۹ چقدر درآمد خواهند داشت؟

درآمد خالص ماهانه یک کارشناس در سال ۹۹ تقریبا ۴.۵۰۰ میلیون تومان برآورد می شود .
همچنین برآورد می شود یک مدیر میانی نیز به‌طور میانگین ۶.۶۰۰ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد .
این مبلغ برای مدیران ارشد به مبلغ ۱۰.۶۰۰ میلیون تومان می رسد .
اما برای اعضای هیات مدیره ها نیز به طور میانگین حدودا ۱۸ میلیون تومان درآمد خالص در ماه برآورد می شود.

کدامیک از رشته های شغلی بیشترین درآمد را در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص خواهند داد؟

برای مدیران ارشد ( یا معاونین ) حسابداری و مدیریت مالی بطور میانگین حدودا ۱۴.۲۰۰ میلیون تومان درآمد خالص ماهانه برآورد می شود.
جهت مدیران ارشد تبلیغات و مارکتینگ حدودا ۱۳.۵۰۰ میلیون تومان در ماه بطور خالص برآورد می شود .

در میان مدیران میانی نیز برای مدیران نصب، راه‌اندازی و اجرا و برنامه‌ریزی استراتژیک و مشاوره ، حدود ۸.۷۰۰ میلیون تومان درآمد خالص برآورد می شود .
همچنین در سال ۱۳۹۹ کارشناسان داروسازی به طور میانگین حقوق ۵.۶۰۰ میلیون تومان ، و برای برنامه‌نویس ها حدودا ۵.۵۰۰ میلیون تومان در هر ماه درآمد خالص خواهند داشت .

میزان حقوق چه ارتباطی با سابقه کار خواهد داشت؟

کارشناسانی که ۳ تا ۷ سال سابقه کار دارند ۴.۶۰۰ میلیون تومان
کارشناسانی که ۷ تا ۱۵ سال سابقه کار دارند ۵.۵۰۰ میلیون تومان
و کارشناسانی که بالای ۱۵ سال سابقه کار دارند ۶ میلیون تومان در ماه به طور خالص در آمد خواهند داشت .

این مبالغ برای مدیران میانی به این صورت برآورد شده است که با سابقه کاری‌ کمتر از ۳ سال به‌طور میانگین ۴.۴۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشند.
همچنین درآمد خالص ماهانه یک مدیر میانی با سابقه کاری بین ۳ تا ۷ سال به ۶ میلیون تومان می‌رسد.
ضمنا اگر سابقه کار یک مدیر میانی بین ۷ تا ۱۵ سال باشد، میانگین درآمد وی ۷.۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود .
و نهایتا درآمد خالص ماهانه یک مدیر میانی با سابقه کار بالای ۱۵ سال به‌طور میانگین ۹ میلیون تومان خواهد بود .

در میان مدیران ارشد نیز، سابقه کاری ۳ تا ۷ سال منجر به درآمد ۷.۵۰۰ میلیون تومان ؛ و با سابقه کاری ۷ تا ۱۵ سال به‌طور میانگین درآمد ۱۱.۲۰۰ میلیون تومان در ماه؛ و مدیران ارشدی که بالای ۱۵ سال سابقه دارند به‌طور میانگین ۱۵.۶۰۰ میلیون تومان در ماه درآمد خواهند داشت .

سایز و ابعاد شرکت ها چه تاثیری در تعیین میزان حقوق ها دارد؟

درآمد یک کارشناس در یک شرکت کوچک ( زیر ۱۰۰ نفر) حدود ۳.۸۰۰
و برای یک کارشناس در شرکت بزرگ (بالای ۱۰۰ نفر) ۴.۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است .

ارقام مذکور به طور خالص مدنظر هستند .

4.5/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *