ملغی شدن محدودیت های مربوط به تعداد فرزندان

Posted by: tamasco
Category: امکانات رفاهی

سوال : آیا آیین نامه اجرایی ضوابط تاسیسات و اداره شیرخوارگاه و مهدکوک به استناد ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ملغی گردیده است ؟

پاسخ از استاد محمدی:
ـ از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۹۲/۳/۲۰ کلیه محدودیت‌ های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۷۲/۲/۲۶ و اصلاحات آن و” سایر قوانین ” که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌ شود بنابراین آیین نامه اجرایی ضوابط تاسیسات و اداره شیرخوارگاه و مهدکوک موضوع ماده ۷۸ قانون کار از این قاعده مستثنی نیست .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید