مشاغل سخت و زیان آور

Posted by: tamasco
Category: قانون تامین اجتماعی, مشاغل سخت و زیان آور
آیا شغل مدیران و سرپرستان تولید که در معرض آلودگی صوتی و گرد و خاک در محیط کارخانه قرار دارند جزء مشاغل سخت و زیان آور است؟
ضمنا آیا شغل اپراتور تولید جزء مشاغل سخت و زیان آور گروه ب می باشد ؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید