مدیریت منابع انسانی

مدیریت جبران خدمت

  • تعریف دوره :
    مدیریت جبران خدمت شامل مجموعه فرایندهایی است که مشارکت افراد در سازمان را به طرق مالی و غیر مالی ارج می نهد.

منظور از پرداخت غیرمالی: قدردانی، فرصت یادگیری، فرصت پیشرفت و مسئولیت بیش تر شغلی است.

مديريت جبران خدمت شامل : طراحی، اجرا وحفظ سیستم های جبران خدمت است.

اهداف كلي مدیریت جبران خدمت :
1- رفع نیازهای سازمان وذینفعان آن میباشد.
2- دستیابی به اهداف راهبردی سازمان، همسو کردن اهداف تجاری با ارزشها و نیازهای کارمندان.
3- اعطای منصفانه ، عادلانه و هماهنگ پاداش به افراد طبق ارزش آنان برای سازمان.
4- کمک به حفظ وجذب افراد مناسب و مورد نیاز سازمان
5- ایجاد انگیزه در افراد
6- شکلگیری فرهنگ سازمانی باکیفیت عالی

چون فرهنگ سازمانی مجموعه ای از نگرش ها و ارزش های مشترک است که بر نحوه ی عملکرد افراد و انجام امور اثر میگذارد.
در مدیریت جبران خدمت ارزش های اصلی سازمان مهمترین جنبه ی فرهنگ قلمداد میششود. این شرکت مبتنی بر ارزش نامیدهمیشود و هر چه ارزش های سازمانی قوی تر باشد تاثیر بیشتری بر رفتار سازمانی خواهد داشت. همچنین ارزش ها به مسائلی مانند : دقت و توجه به کارمندان، باور به اینکه کارمندان ذینفعان شرکت هستند، مشارکت کاررمندان، انصاف و ایجاد فرصتهای برابر

دستیابی به اهداف فوق بر پایه ی فلسفه ی وجودی سازمان بر اساس عدالت تقسیم میشود:
1. عدالت توزیعی: افراد در صورتی احساس خواهند کرد با آنها عادلانه رفتار شده که باور کنند “طبق ارزش همکاری شان” به آنها پاداش دریافت میکنند. دقیقا پاداشی که قبلا به آنها وعده داده شده بود.
2. عدالت رویه ای: اجرای خط مشی های جبران خدمت برافراد است مثلا :
• توجه کافی به نظر کارمندان
• عدم غرض ورزی نسبت به کارمندان
• اجرای هماهنگ معیارهای مربوط به صمیم گیری ها نسبت به همه ی کارمندان
• ارائه بازخورد اولیه درباره نتییجه ی تصمیم گیری ها به کارمندان

عدالت، زمانی حاصل میشود که هر فرد نسبت به سایر افراد در سازمان، پاداش مناسبی دریافت نماید.
ثبات: زمانی حاصل میشود که تصمیم های مربوط به پرداخت بدون دلیلی موجه ، بین افراد متفاوت و در زمان های مختلف تغییر نکند.
شفافیت: یعنی افراد از چگونگی عملکرد فرآیند های جبران خدمت و نحوه تاثییر آنها بر خودشان آگاه باشند.

استراتژی تجاری، نقطه شروع سیستم جبران خدمت در سازمان است. به طوری که محرک ها و اهداف تجاری را تعیین میکند. این محرک ها منحصر به هر سازمان است اما اغلب شامل موارد مشترکی نیز میشوند مثلا عملکرد عالی، سوددهی، افزایش بهره وری، نوآوری، خدمات پس از فروش، کیفیت هدایت هزینه یا قیمت و جلب رضایت ضینفعان. که ضینفعان شامل سرمایه گذاران سهام داران و کارمندان هستند.

سوال مهم اینجاست که ::: برای دستیابی به اهداف تجاری شرکت چگونه میتوان به واسطه جبران خدمت از این محرکها حمایت کرد؟

انواع ساختارهای پرداخت :
پرداخت های پایه که همان حقوق یا دستمزد ثابت است. این میزان پرداخت طبق رتبه ی شغلی هر فرد و بر اساس طبقه بندی مشاغل سازمان از کارگر ساده تا مشاغل دیگر متفاوت است. این پرداخت میتواند به صورت ساعتی، هفتگی، ماهیانه و یا سلیانه باشد که سیستم پرداخت زمان دار نام دارد . به این بخش پرداخت های اقتضایی، حق عائله مندی فوق العاده شغل ، و حق جذب نیز میتواند اضافه شود. (به طور ثابت پرداخت گردد)
• پرداخت اقتضایی
پاداش های مالی مربوط به عملکرد مثبت، شایستگی، مهارت ا تجربه را مینامند. متوانند به صورت ثابت یا دوره ای پرداخت گردند.
• مزایای شغلی
حقوق ایام بیماری، بیمه تکمیلی، خودرو و مسکن شرکتی و بن خواربار غیر نقدی و سایر عواید غیر مستمر. حتی تعطیلات تابستانی (فصلی) برخی شرکت ها را نیز شامل میشود.
• فوق العاده شغلی
• ارزیابی شغلی
• مدیریت عملکرد
• پاداش های غیر مالی
• انگیزش
• التزام و تعهد

سخنرانان

آقای مهندس آرمین خوشوقتی

آقای مهندس آرمین خوشوقتی

مدیر ارشد منابع انسانی شرکت طبیعت زنده (سینره)

برگزارکنندگان

توسعه منابع انسانی سرآمد

توسعه منابع انسانی سرآمد

 

نگهداشت و جبران خدمت مبتنی بر عملکرد

 

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *