محاسبه مستمری بازنشستگی

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, مستمری

سوال : پدر من با ۱۸ سال سابقه بیمه، امسال ۶۰ سال را تمام میکنند و وارد ۶۱ سالگی میشوند .
با این سابقه میتوانند بازنشسته بشوند وچقدر حقوق ماهانه شان میشود ؟
محاسبه مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی چطوریه؟
منظورم حقوق بازنشستگی چجوریه؟

پاسخ از استاد ریاضی : بله می توانند بازنشسته بشوند.
خدمات توسعه منابع انسانی
مستمری ایشان میانگین دستمزد دو سال آخر ضربدر تعداد سالهای پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۳۰ می شود .
البته اگر سابقه بیمه کمتر از ۲۰ سال باشد شرط حداقل دستمزد رعایت نمی شود .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید