محاسبه مستمری بازنشستگی

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, مستمری

سوال : پدر من با 18 سال سابقه بیمه، امسال 60 سال را تمام میکنند و وارد 61 سالگی میشوند .
با این سابقه میتوانند بازنشسته بشوند وچقدر حقوق ماهانه شان میشود ؟
محاسبه مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی چطوریه؟
منظورم حقوق بازنشستگی چجوریه؟

پاسخ از استاد ریاضی : بله می توانند بازنشسته بشوند.
خدمات توسعه منابع انسانی
مستمری ایشان میانگین دستمزد دو سال آخر ضربدر تعداد سالهای پرداخت حق بیمه تقسیم بر 30 می شود .
البته اگر سابقه بیمه کمتر از 20 سال باشد شرط حداقل دستمزد رعایت نمی شود .

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید