محاسبه اضافه کاری

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا

سوال : برای محاسبه اضافه کار فقط حقوق پایه ( ۶۳۶٬۸۰۹ ریال) را در نظر گرفت یا مزایا را هم باید در مبلغ اضافه کاری اضافه کرد؟
پاسخ:
براساس بند “ب” از ماده ۵۹ قانون کار ، نرخ هرساعت کار اضافی به کارگر ، معادل ۴۰ درصد اضافه بر مزد هرساعت کارعادی است .
از سوی دیگر بر اساس تبصره ۳ از ماده ۳۶ قانون کار، مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.
بنابراین در محاسبه نرخ هرساعت اضافه کاری ، مزایای قانونی ( کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ، کمک هزینه مسکن و کمک عائله مندی ) منظور نمی شوند.
باآرزوی توفیق: آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید