محاسبه اضافه کاری

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا

سوال : برای محاسبه اضافه کار فقط حقوق پایه ( 636٬809 ریال) را در نظر گرفت یا مزایا را هم باید در مبلغ اضافه کاری اضافه کرد؟
پاسخ:
براساس بند “ب” از ماده ۵۹ قانون کار ، نرخ هرساعت كار اضافي به کارگر ، معادل ۴۰ درصد اضافه بر مزد هرساعت كارعادي است .
از سوی دیگر بر اساس تبصره ۳ از ماده ۳۶ قانون کار، مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن ، خواربار و كمك عائله مندي ، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود.
بنابراین در محاسبه نرخ هرساعت اضافه کاری ، مزایای قانونی ( کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ، کمک هزینه مسکن و کمک عائله مندی ) منظور نمی شوند.
باآرزوی توفیق: آرمین خوشوقتی

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید