مالیات بر حقوق در سال ۱۳۹۹

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, مالیات

جدول معافیت مالیاتی و محاسبه مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ کارکنان دولتی و غیردولتی

به استناد جز ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور *

 

  • سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۹سالانه مبلغ ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین میشود.
  • نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده ، به استثنای تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی ان و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی، مصوب ۱۳۸۶ و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱٫۵ برابر آن ، مشمول مالیات سالانه ۱۰% و نسبت به مازاد ۱٫۵ برابر تا ۲٫۵ برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۵% و نسبت به مازاد ۲٫۵ تا ۴برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۲۰% و نسبت به مازاد ۴ برابر ، مشمول مالیات سالیانه ۲۵% می باشد.
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
جدول معافیت مالیاتی و محاسبه مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ کارکنان دولتی و غیردولتی

 

 

 

 

 

 

 

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید