لزوم حضور مشاور بهداشت حرفه ای در کارگاه

Posted by: tamasco
Category: حفاظت فنی و بهداشت کار

سوال : همانطورکه اطلاع دارید آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در دیوان عدالت اداری باطل شده .
آیا این شامل مشاور بهداشت حرفه ای هم میشه؟
منظورم مشاور بهداشت حرفه ای هست که باید عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باشه .
آیا الزام هست داشته باشیم ؟

پاسخ از استاد محمدی :
دادنامه شماره ۲۸۹۹ مورخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری صرفا مبنی بر ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها اصدار یافته است و ارتباطی به بکارگیری مشاور بهداشت حرفه ای در کارگاهها ندارد .
ابطال آیین نامه توسط دیوان عدالت اداری عدم رعایت تشریفات مندرج در ماده ۱۰۶ قانون کار بوده و ایراد دیوان صرفا از لحاظ شکلی است و تغییری در ماهیت آیین نامه ایجاد نشده و مقررات آیین نامه و دستورالعمل همان است که در فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت کار تاکید شده است .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید