قرارداد مشاوره مشمول قانون تامین اجتماعی نیست

Posted by: tamasco
Category: قانون تامین اجتماعی, قرارداد ها
قرارداد مشاوره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی دکتر ریاضی شرکت سرآمد مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : آیا به قرارداد مشاوره, که ارکان کارگری در آن وجود نداشته باشد, و انجام موضوع قرارداد نیز به تنهایی توسط مشاور صورت میگیرد, کسور بیمه ای تعلق میگیرد ؟
چند درصد ؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید