وبینار قانون کار : تهدید یا فرصت ؟

Posted by: tamasco
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, حق بیمه, حقوق و مزایا, دوره آموزشی, سازمان تامین اجتماعی, قانون تامین اجتماعی, قانون کار, قرارداد کار, قرارداد ها, مدیریت عملکرد, مدیریت منابع انسانی, مراجع حل اختلاف وزارت کار

سرفصل های وبینار ( ویدئو کنفرانس ) قانون کار : تهدید یا فرصت  ؟

مدت وبینار 2 ساعته ( به همراه پرسش و پاسخ  ) می باشد .

جلسه اول : ریسک های قانونی کارفرمایان از منظر :

  • قرارداد های کار و پیمانکاری
  • حقوق و مزایای پایان کار
  • تامین اجتماعی
  • ایمنی و بهداشت کار و مسئولیت های مدیران و مسئولان
  • مستند سازی

جلسه دوم : فرصت های سال 1399 برای کارفرمایان :

  • معافیت های بیمه ای
  • راهکارهای تعدیل پرداختی ها در لیست بیمه
  • افزایش بهره وری منابع انسانی

 

 

  • مدت وبینار 2 ساعت میباشد .

 

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید