فوت بیمه شده در اثر حادثه حین کار

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, حادثه و بیماری ناشی از کار, قانون تامین اجتماعی
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : آیا بیمه شده ای که در حین خدمت در محل کار فوت میکند درمحاسبه حقوق بازنشستگی او تاثیر دارد؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید