فسخ یکجانبه قرارداد از سوی کارفرما

Posted by: tamasco
Category: قانون کار, قرارداد کار, مراجع حل اختلاف وزارت کار

سوال : اگر با کارگری قرارداد یه ماهه بسته شود ، و ماه بعد کارفرما با کارگر قرارداد را تمدید نکند ، آیا کارگر میتواند نسبت به کارفرما مدعی شود؟
در ضمن کار کارفرما پیمانکاری میباشد و کارگر چندین سال به همین منوال در محل کار کرده .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید