عیدی و پاداش مدیر تصفیه

Posted by: tamasco
Category: عیدی, قانون کار
مدیر تصفیه شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : مدير تصفيه شركت آيا مشمول قانون كار است ؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید