عیدی و پاداش مدیر تصفیه

Posted by: tamasco
Category: عیدی, قانون کار
مدیر تصفیه شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : مدیر تصفیه شرکت آیا مشمول قانون کار است ؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید