عیدی و پاداش مدیر تصفیه

Posted by: tamasco
Category: عیدی, قانون کار
مدیر تصفیه شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : مدیر تصفیه شرکت آیا مشمول قانون کار است ؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید