عوامل مشمول کسر بیمه

Posted by: tamasco
Category: حق بیمه, قانون تامین اجتماعی
کسر حق بیمه شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : آیا اگر کارفرمایی ( مثلا شهرداری ) چندین سال است از مزایای اضافه کاری و تعطیلات پرسنل کارگران حق بیمه را کسر مینماید و همگی در آستانه بازنشستگی قرارداریم می تواند پرداخت حق بیمه این مزایا را قطع نماید و فقط از حقوق بیمه را کسر نماید؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید