علی الحساب بودن سنوات …

Posted by: tamasco
Category: سنوات
سنوات علی الحساب آرمین خوشوقتی علی الحساب قرارداد
سوال : آیا کارکنانی که در طول سال های گذشته سنوات خودشون را دریافت کردن و تسویه حساب نکردن ، نحوه محاسبه سنوات پایان کارشون بر چه اساس محاسبه میشه؟
منظور از علی الحساب پرداخت سنوات چیست؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید