قانون کار و تامین اجتماعی, مدیریت منابع انسانی

طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی

اجرای طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی

شماره: 61429  تاریخ: 19؍8؍1383

در اجرای ‌‌‌‌تبصره ۱ ‌‌‌‌ماده ۴۹ قانون کار ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی (در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی) به شرح زیر اعلام‌‌ می‌شود.

‌‌‌‌‌‌‌ماده 1- منظور از پیمانکاران اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به موجب قراردادهای پیمانکاری عهده‌دار انجام تمام یا بخشی از فعالیت‌های تولیدی، فنی، اداری، مالی، خدماتی و نظایر آن در شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی که در این دستورالعمل اختصاراً کارفرما نامیده می‌شود، می‌باشند.

‌‌تبصره- شرکت‌‌های پیمانکاری ارائه‌‌دهنده خدمات پشتیبانی به ‌‌‌‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌‌‌‌‌های دولتی در محدوده فعالیت‌های مندرج در بند ۲ تصویب‌نامه شماره 38326؍ت 27506 مورخ 5؍9؍81  ‌‌‌‌هیات محترم وزیران مشمول طرح هماهنگ طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل شرکت‌‌های خدماتی مصوب ۱۳۸۰ ‌‌‌‌وزارت کار و امور اجتماعی و تغییرات و آن‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند.

‌‌‌ماده ۲- منظور از کارگران پیمانکار، کارگرانی هستند که توسط پیمانکار استخدام شده و برای ایفای تعهدات پیمانکار به کارفرما معرفی می‌شوند.

‌‌‌‌‌‌‌ماده ۳- پیمانکاران با هر تعداد کارگر موظفند در اجرای ‌‌‌‌ماده ۴۹ قانون کار و مقررات مربوط با استفاده از دفاتر مشاوره فنی طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل حسب فعالیت خود طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل را تهیه نموده و کارگران خود را با آن تطبیق داده و مزد و مزایای آن را بر اساس طرح پرداخت نمایند.

‌‌‌‌‌‌‌ماده ۴- در صورتی که کارفرما دارای طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب باشد استفاده از آن در مشاغل مرتبط با فعالیت پیمانکار توسط وی با مجوز و هماهنگی اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت بلامانع است.

‌‌‌‌‌‌تبصره ۱- در صورتی که کارفرما دارای طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب باشد، رعایت جدول مزد طرح مزبور برای کارگران پیمانکار نیز الزامی است، مگر آنکه سطح پرداخت‌ها به کارگران پیمانکاری یا شرایط کار آنان به گونه‌ای باشد که لزوم تهیه جدول مزد دیگری را ایجاب نماید که در این صورت ضریب و ارقام جدول مزد طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل اخیر نباید کمتر از ارقام جدول مزد کارفرما باشد.

‌‌تبصره ۲- ارقام و ضریب جدول مزد پیمانکاران موضوع این دستورالعمل در هر حال کمتر از جدول مزد شرکت‌‌های خدمات پیمانکاری نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۸۰ و تغییرات بعدی آن نخواهد بود.

‌‌‌‌‌‌ماده 5- کارفرمایانی که از خدمات پیمانکاران استفاده‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نمایند بایستی در اجرای ‌‌‌‌‌‌‌ماده ۱۳ قانون کار لزوم رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات قانون کار را در قرارداد پیمانکاری پیش‌بینی ‌نمایند و یک نسخه قرارداد یا تصویر معتبر آن را به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال دارند.

آیا می‌دانید؟

قانونا این امکان مهیا شده است که هر کارگاه بتواند متناسب با شرایط خود و مقتضیات صنعت و بازار کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص خود را طراحی و اجرا نموده و با رعایت الزامات قانونی به تایید وزارت کار رسانده و جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل نماید.

‌‌‌‌‌‌ماده ۶- پیمانکار موظف است برای هریک از کارگران پیمانکاری قرارداد کار منطبق با طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل طبق فرم نمونه پیوست تهیه و یک نسخه از آن را به کارگر و یک نسخه به اداره کار و امور اجتماعی محل و یک نسخه به کارفرما تسلیم نماید.

‌‌ماده ۷- تغییر شغل کارگر در مدت قرارداد صرفاً با موافقت وی امکان پذیر است. در این صورت نیز بایستی قرارداد جدید برای کارگر با رعایت ضوابط طرح و ‌‌‌‌ماده 5 این دستورالعمل تهیه شود.

‌‌تبصره- ‌‌واگذاری ‌‌‌‌وظایفی غیر از ‌‌‌‌وظایف شغلی به کارگران پیمانکاری توسط کارفرما و پیمانکار مجاز نیست.

‌‌‌‌‌‌ماده ۸- با توجه به شرایط و تعداد کارگران پیمانکار لزوم و ترتیب تشکیل کمیته طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل توسط اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت اعلام می‌شود. کمیته‌ موضوع ‌‌‌‌ماده با هماهنگی اداره کل مذکور‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند همان کمیته طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگاه محل خدمت کارگر باشد.

‌‌‌‌‌‌ماده ۹- شرایط احراز مشاغل به شرح مندرج در شناسنامه‌های شغلی طرح شرط لازم برای تصدی آنهاست اما چنانچه کارگر در شغلی قرار گیرد و شرایط احراز آن را از نظر تحصیل و تجربه یا هر دو نداشته باشد، این امر مانع از تطبیق وی در شغل نیست و بایستی بر اساس شرایط همان شغل با وی رفتار شود.

‌‌‌‌ماده ۱۰– سایر موارد مرتبط با شرایط و قرارداد کار که در این دستورالعمل به آنها اشاره نگردیده تابع مقررات قانون کار و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین اجتماعی و مقررات تبعی آنهاست و از طرف پیمانکار و کارفرما لازم‌الرعایه است.

 محسن خواجه نوری- معاون روابط کار

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *