قانون کار و تامین اجتماعی, مدیریت منابع انسانی

ضوابط مربوط به تایید صلاحیت فنی دفاتر مشاور فنی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبقه‌ بندی مشاغل موضوع ماده (16) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه حداقل مزد، مصوب 1351

ضوابط مربوط به تایید صلاحیت فنی دفاتر مشاور فنی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده (16) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه حداقل مزد، مصوب 1351

تاریخ تصویب: 3؍7؍1351      نقل از روزنامه رسمی شماره:  8079   | تاریخ: 24؍7؍1351             

شماره: 2928   |    تاریخ: 19؍7؍1351

شورای عالی کار در جلسه مورخ 3؍7؍1351 ضوابط مربوط به تایید صلاحیت فنی دفاتر مشاور فنی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده (16) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه حداقل مزد را به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

1- موسسات داوطلب انجام خدمات ارزشیابی و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل (دفاتر مشاور فنی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده (16) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه حداقل مزد) باید موسسات انتفاعی بوده و بر طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند و انجام خدمات ارزشیابی و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل یکی از فعالیت‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصلی آنان باشد و همچنین صاحبان سهام و سرمایه آنان مشخص باشند.

2- موسسات مذکور باید حداقل از تشکیلاتی به شرح زیر برخوردار باشند:

الف- محل و تجهیزات آنان مناسب باشد.

ب- سه نفر کارشناس در امور مدیریت به طور تمام وقت در موسسه به کار اشتغال داشته باشند.

ج- دو نفر از کارشناسان مذکور باید کارشناس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل باشند و طرح‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل که در موسسه تهیه‌‌ می‌شود حداقل به گواهی یکی از آنان برسد.

د- مدارک تحصیلی و تخصصی کارشناسان مزبور بایستی به وسیله مراجع صلاحیت‌‌دار مربوط گواهی شده باشد.

توضیح- منظور از کارشناس فردی است که حداقل دارای درجه لیسانس در یکی از رشته‌‌‌‌‌‌های مربوط به مدیریت اداری یا صنعتی بوده و یا یک دوره تخصصی گذرانده باشد و یا این که به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی دارای حداقل پنج سال سابقه اداری در زمینه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل باشد.

آیا می‌دانید؟

قانونا این امکان مهیا شده است که هر کارگاه بتواند متناسب با شرایط خود و مقتضیات صنعت و بازار کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص خود را طراحی و اجرا نموده و با رعایت الزامات قانونی به تایید وزارت کار رسانده و جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل نماید.

3- مدیران و کارشناسان موسسات باید دارای حسن شهرت حرفه‌‌ای بوده و در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌‌ها اشتغال به کار نداشته باشند.

4- کلیه موسساتی که صلاحیت فنی آنها برای انجام خدمات ارزشیابی و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل قبل از تصویب این ضوابط مورد تایید شورای عالی کار قرار گرفته باشد بایستی ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این ضوابط وضع خود را با آن منطبق سازند و مدارک مربوط را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم دارند.

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *