شرایط احراز در طرح طبقه بندی مشاغل

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل

‍ ⚫سوال : آیا استخدام متقاضیان با مدرک کارشناسی در پست تکنسین ( که نیازمند مدرک کاردانی می باشد) دارای اشکال است ؟
‍ ⚫سوال : آیا استخدام متقاضیان با مدرک کارشناسی در پست تکنسین ( که نیازمند مدرک کاردانی می باشد) دارای اشکال است ؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco