سن بازنشستگی

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی

سوال :
کسی که شصت سالش شده و ۱۸سال سابقه داره باید بازنشسته شود یا میتواند ادامه بدهد تا بیست سال سابقه را تکمیل کند و بعد بازنشسته شود با حقوق پایه؟

پاسخ از استاد ریاضی:
می تواند ادامه بیمه پردازی را ادامه بدهد .
اختیار بازنشستگی با خود بیمه شده است و کارفرما صرفاً پس از ۶۵ سالگی( برای آقایان و ۶۰ سالگی( برای خانمها) می تواند تقاضای بازنشستگی فرد را بدهد .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید