سقف سابقه بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان آور

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, مشاغل سخت و زیان آور

سوال : اگر من ۱۸ سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان داشته باشم ، می توانم با ۳۵ روز مستمری بازنشسته شوم؟

پاسخ از استاد محمدی :
خیر نمی توانید ، زیرا با ضریب یک و نیم برابر ، سابقه شما به ۲۷ سال میرسد ( ۲۷=۱.۵×۱۸ )
www.tamasco.ir
لذا اگر بخواهید با ۳۵ روز مستمری بازنشسته شوید بایستی ۸ سال سابقه بیمه پردازی عادی ، و یا ۶ سال سابقه بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان آور داشته باشید تا بتوانید از ۳۵ روز مستمری برخوردار شوید.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید