سابقه بیمه جهت استفاده از مرخصی بارداری

Posted by: tamasco
Category: مرخصی بیماری و زایمان
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : حداقل مدت زمانی که خانم ها باید سابقه بیمه داشته باشند تا بتواند از مرخصی زایمان استفاده کنند چقدر است؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید

2 دیدگاه