رسیدگی به پرونده های مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری

Posted by: tamasco
Category: دیوان عدالت اداری, مراجع حل اختلاف وزارت کار

رسیدگی در دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مربوط به تصمیمات مراجع حل اختلاف وزارت کار چگونه است؟
شعب دیوان عدالت اداری در مواردی که موضوع شکایت، اعتراض به تصمیمات و آراء هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار است در وهله اول باید با تطبیق عملکرد کمیسیون‌ها و هیئت‌های مذکور با ضوابط موضوعه رسیدگی شکلی صورت دهند.
لیکن با فرض اینکه آرا مراجع مذکور به هر دلیل نقض شده و مراجع حل اختلاف خلاف تکالیف قانونی از تبعیت، نسبت به آرا شعب دیوان می‌تواند با ورود به ماهیت موضوع مبادرت به صدور رای ماهوی نمایند. طبق قانون، در صورتی‌که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود.
شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین ، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.
لازم به توضیح است که در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و در قانون مشابه آن مصوب ۱۳۵۸ اجازه رسیدگی ماهوی در این موارد (پرونده‌های موضوع رسیدگی هیئتی) به شعب دیوان به‌طور صریح داده نشده بود و همین موضوع باعث تمرد برخی دستگاه‌ها و به سخره گرفتن آرا شعب دیوان به‌صورت عملی می‌شد، ولی با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این نقیصه برطرف شده و راه برای سوء استفاده بعضی دستگاه‌ها در این خصوص ناهموار گردید.

بدین ترتیب چنانچه مراجع حل اختلاف که آراء و تصمیمات آن‌ها نقض شده و مأمور رسیدگی بعدی شده‌اند از استدلال مندرج در آراء دیوان عدالت اداری تبعیت لازم و کافی را به عمل نیاورند، شعب دیوان در صورت اعتراض به آراء جدید هیئت‌ها می‌توانند آراء آن‌ها را پس از انجام مشاوره با مشاورین موضوع ماده ۷ همان قانون و با استفاده از نظر سایر کارشناسان نقض کرده و رای ماهوی صادر کنند .
یکی از خدماتی که شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد ارائه میدهد مشاوره و قبول نمایندگی از سوی کارگران و کارفرمایان در دیوان عدالت اداری است .
برای دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص جزئیات موضوع از طریق لینک زیر با ما تماس بگیرید.تماس با توسعه منابع انسانی سرآمد

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید