رسیدگی به اختلاف نسبت به طرح طبقه بندی مشاغل

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل, مراجع حل اختلاف وزارت کار

سوال : من عضو کمیته طبقه بندی مشاغل شرکت هستم .
در بازنگری طرح طبقه بندی شرکت ما، کارگری داشتیم که مزد سنوات ایشان بعد از استقرار طرح طبقه بندی مشاغل ( براساس جدول مزد سنوات ) کاهش پیدا کرده .
حالا کارگر نسبت به مزد سنوات اعتراض دارد .
لطفا راهنمایی فرمائید باید چه اقدامی بکند ؟

پاسخ از استاد محمدی :
بر اساس دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل هر گونه اختلاف ناشی از اجرای طرح بایستی ابتدا به درخواست ذینفع در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل طرح و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب وفق مقررات تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار قابل طرح در هیات حل اختلاف است .
لیکن به منظور پاسخ به سوال مطروحه بایستی به جداول مزدی طرح مورد نظر که به صورت مجلد در اختیار کمیته طبقه بندی مشاغل است ، رجوع کرد .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید