رای دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت بیمه بیکاری به مدیران

Posted by: tamasco
Category: بیمه بیکاری, دیوان عدالت اداری
رای هیات‌ عمومی‌ دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی‌تعلق گرفتن بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی
رای هیات‌ عمومی‌ دیوان عدالت اداری در مورد چگونگی‌بیمه مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی، و عدم‌تعلق بیمه‌بیکاری به اینگونه افراد
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco