خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات کارگر

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, مراجع حل اختلاف وزارت کار

سوال :
رسیدگی به پرونده ام در هیات تشخیص و هیات حل اختلاف وزارت کار و صدور رای ۸ ماه طول کشیده و مطالبات من ارزش ریالی خود را از دست داده .
آیا بابت تضییع حق صورت گرفته و روند رسیدگی غیر قانونی، به کدام سازمان میتوانم شکایت کنم؟

پاسخ از استاد محمدی :
مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت تاخیر تادییه مطالبات ناشی از آرای مراجع حل اختلاف را نداشته و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاههای دادگستری صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهند داشت .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید