حق بیمه ششماهه دوم سال۹۸

Posted by: tamasco
Category: قانون تامین اجتماعی

محاسبات فوق بر مبنای حداقل دستمزد می باشند

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید