جبران خسارات ناشی از کار

جبران خسارات ناشی از کار

Posted by: tamasco
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار

سوال :
مسئول جبران خسارت کارگر در حین انجام کار چه کسی است؟

پاسخ :
در مواردی که خسارتی که از سوی کارگر ( درحین انجام کار ) وارد شود ، اصل بر این است که کارفرما مسئول جبران آن خسارت است مگر اینکه بی‌ تقصیری کارفرما اثبات شود.
قانونا کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا در رابطه با انجام کار ، وارد شده است مگر این که ثابت شود که تمام احتیاط‌ هایی را که لازم بوده به عمل آورده اند .
و یا اینکه ثابت شود اگر احتیاط‌ های لازم را به عمل می‌آوردند ، باز هم جلوگیری از ورود زیان ، مقدور نمی‌بود.
البته کارفرما می‌تواند بعد از جبران خسارت زیان دیده ، بر علیه کارگر یا کارمندی که وارد کننده خسارت بوده و طبق قانون مقصر شناخته شده ، اقدام قانونی کرده و مبالغ پرداختی خود به زیان دیده را ، از آن کارگر مطالبه نماید.
با آرزوی تندرستی و سلامتی
آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید