تکلیف کارفرما در تهیه لباس کار

Posted by: tamasco
Category: قانون کار

⚫سوال : آیا قوانینی مربوط به تحویل تجهیزات حفاظت فردی به کارگران در مورد کاپشن کار یا لباس گرم وجود دارد ؟
?پاسخ را در تصویر ملاحظه بفرمائید.

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید