تنزل شغلی چیست؟

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال: تنزل گروه شغلی در طرح طبقه بندی مشاغل چگونه هست؟
آیا امکان دارد که دربدو استخدام با کارشناسی گروه هشت باشم و بعدا با گذشت هشت سال سابقه کار ومدرک کارشناسی ارشد گروه شغلی به ۷ تنزل پیدا کند؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید