تغییر ساعات کار در ماه مبارک رمضان

Posted by: tamasco
Category: تغییر شرایط کار, زمان کار

سوال : طبق ماده۱۵۰ قانون کار کارفرما باید زمان و‌مکان مناسب برای ادای فرایض دینی را برای پرسنل فراهم کنه و اون زمان را هم جز ساعات کار محاسبه کنه .
آیا کارفرما میتونه زمانی را که به عنوان ساعت نهاردر ماههای عادی کم‌میکنه در ماه رمضان هم کم بکنه؟
یا بگه بجای کار کردن، زمان نهارت را استراحت کن (در حالیکه جایی هم برای استراحت تعبیه نشده در کارگاه)و اون زمان را کسر کنه؟

پاسخ از استاد محمدی :
– با توجه به ماده ۱۵۰ قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور میشود .
www.tamasco.ir
– خواسته کارگران موجه نیست زیرا هر نوع تغییرات بعدی در شرایط کار کارگران در ساعت کار و زمان استراحت منوط به توافق طرفین است .

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید