قانون کار و تامین اجتماعی

تعهدنامه های بی پشتوانه

تعهد استخدام تعهد محرمانگی

سوال : اخیرا شرکتی که بنده در آن مشغول به کارم تعهدنامه ای به مضمون ذیل به کارمندان ارائه داده و خواسته امضا شود .
آیا این تعهدنامه قانونی و قابل اتکاست ؟
بعدها مشکل ساز نخواهد شد ؟

پاسخ از استاد محمدی :
– چنانچه کارگری مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی جهت آموزش و یا ارتقاء آموزش معرفی شود مستند به بند ب ماده ۱۱۴ قانون کار ، مکلف است حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد و توقعات بیش از آن مغایر با قانون و مقررات تبعی است بنابراین بند ۱ تعهد نامه کاملا مغایر با قانون کار و مقررات تبعی می باشد .
– بند ۲ تعهد نامه با قانون و مقررات تبعی مغایر نیست و افشای اسرار و اطلاعات کارگاهی جزء تخلفات انضباطی است و تا زمانی که کارگر در کارگاه شاغل است کارفرما حق دارد تخلف انضباطی را به کمیته انضباطی کارگاه جهت تصمیم گیری ارجاع نماید و چنانچه کارگر با کارگاه قطع رابطه کار نموده باشد دراین صورت کارفرما می تواند با در دست داشتن مدارک و مستندات محکمه پسندی موضوع را در مراجع قضایی دادگستری پیگیری نماید.
– بند ۳ تعهد نامه نیز مغایر با قانون است زیرا در قانون کار چنین تکلیفی برای کارگر معین نشده است و تعلیم و آموزش کارگران به عهده کارفرما است و کارگر هیچ گونه تعهدی به این موضوع ندارد و به استثنای موارد مندرج در ماده ۴۵ قانون کار ، برداشت هر گونه وجهی از حقوق کارگر و یا مطالبات پایان کار وی منوط به حکم دادگاه خواهد بود .

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *