تعطیلی کارگاه بدلیل قطع اینترنت

Posted by: tamasco
Category: قانون کار, مرخصی ها

 

 

سوال : هفته گذشته مدیرعامل ما شرکت رو به دلیل قطعی اینترنت تعطیل کرده بودند .
آیا حقوق این ایام باید محاسبه شود؟
اگر حقوق و مزایای این روزها را ندهند باید چه اقدامی بکنیم؟

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید