بیمه بیکاری قبل از بازنشستگی

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, بیمه بیکاری

سوال :
یکی از همکاران ما با سن ۵۱ سال تمام و ۲۶ سال سابقه کار دارند .
در صورتی که بخواهند بیمه بیکاری بگیرند ، آیا ایشان می تواند بعد از بیمه بیکاری بازنشسته بشوند ؟

پاسخ از استاد محمدی :
– اگر ایشان در زمان اشتغال بکار، از مقرری بیمه بیکاری استفاده ننموده باشد ، با توجه به سوابق بیمه ای ایشان ( مستند به ماده ۶ قانون بیمه بیکاری ) استحقاق برخورداری از ۵۰ ماه بیمه بیکاری را خواهد داشت .
– از آنجا که در تبصره ۲ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری اشاره شده است ، مدت استفاده از بیمه بیکاری ،جزء سوابق بیمه صرفا از حیث بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت محسوب میشود .
– بنابراین ایشان بعد از سپری شدن دوره استحقاق بیمه بیکاری شرایط بازنشستگی را احراز کرده می تواند به استناد ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بازنشست شود .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید