بیمه بیکاری ایام خدمت سربازی

Posted by: tamasco
Category: بیمه بیکاری

سوال:
برای محاسبه مدت سابقه بیمه بمنظور پرداخت مقرری بیمه بیکاری آیا مدت سابقه ای که بابت خرید خدمت سربازی به مجموع سوابق اضافه گردیده است ملاک قرار می گیرد یا خیر ؟
یعنی فرض کنیم فردی ده سال سابقه کاری دارد و ۲۰ ماه خدمت سربازی در محاسبه بیمه بیکاری ملاک ۱۲۰ ماه قرار میگیرد یا با احتساب مدت خرید سربازی که می شود ۱۴۰ ماه ؟
پاسخ از استاد ریاضی:
تنها سوابقی که حق بیمه بیکاری ۳ درصد بیمه بیکاری آن پرداخت شده باشد جزء سوابق بیمه بیکاری لحاظ می شود.
از آنجا که در خرید خدمت سربازی ۳ درصد بیمه بیکاری پرداخت نشده است لذا سابقه این ایام جزء سوابق پرداخت حق بیمه ( برای محاسبه مدت بهره مندی از مقرری بیمه بیکاری) ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید