بیمه بازنشستگان

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی

سوال: بعداز بازنشستگی میشه به سوابق بیمه کارگران اضافه بشه؟

پاسخ از استاد ریاضی :
بله ، اگر فرد بازنشسته ( صندوق تامین اجتماعی) مجددا مشغول به کار شود باید بیمه وی اعمال شود .
لذامستمری بازنشستگی وی قطع و در محاسبه مجدد بازنشستگی ، سوابق مذکور لحاظ می شود .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید