برخورد انضباطی با اعتیاد کارکنان

Posted by: tamasco
Category: انضباطی
آیین نامه انضباطی آئین نامه انضباط کار آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار
سوال : در شرایط زیر کارفرما چگونه می تواند نسبت به اخراج یا فسخ قرارداد اقدام کند؟
۱- با فردی تا پایان سال قرارداد وجود دارد.
۲- شغل کارگر نگهبانی است.
۳- شرکت فاقد آئین نامه انضباطی است.
۴- در ماه جاری و در زمان آزمایشات دوره ای محرز شد که کارگر اعتیاد به مواد مخدر دارد.
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید