بازنشستگی

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی

سوال : آقایی هستم با حدود ۶۳ سال سن .
حدود ۹ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم .
اگر بازنشسته شوم حقوق من ماهیانه چقدرخواهدشد؟

پاسخ از استاد ریاضی:
نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی شما به این صورت است که:
میانگین حقوق 24 ماه آخر کاری را ضربدر 9 ( سال ) نموده تقسیم بر 30 ( سال ) که تا حداقل هم تعدیل نمی شود.

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید