بازنشستگی در مشاعل سخت و زیان آور

Posted by: tamasco
Category: مشاغل سخت و زیان آور

سوال: من کمک بهیار بیمارستان دولتی هستم ؛ آیا میتوانم با مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شوم؟

پاسخ از استاد محمدی:
صرفا تقاضای آندسته از کارگرانی که تابع مقررات قانون کار هستند قابل طرح در کمیته بدوی و تجدید نظر استانی مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد خواهد بود .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید