دسته بندی نشده

الزام به طرح طبقه بندی مشاغل

سوال : آیا قانونی وجود دارد که کارگاه ها مکلف باشند طرح طبقه بندی مشاغل را مستقر کنند ؟

پاسخ از استاد محمدی:
– بر اساس دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶/ن مورخ ۷۴/۴/۲۰ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و هم چنین در اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار کارگاههای دارای ۵۰ نفر شاغل و بیشتر مکلفند نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند .
www.tamasco.ir
– کلیه کارگاههای مشمول این دستورالعمل موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ شمول ، طرح طبقه بندی مشاغل خود را تهیه و به تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گزارش نماید .
– چنانچه کارفرما نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام ننماید ‌، کارگران می توانند مراتب عدم اجرای آن را به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل گزارش نمایند .
– اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است ضمن بررسی موضوع طی گزارش کارشناسی مراتب را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گرارش نموده و اعمال ماده ۵۰ را تقاضا نماید .
WWW.TAMASCO.IR
– مستند به ماده ۵۰ قانون کار ، چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، مشاغل کارگاه خود را ارزیابی نکرده باشد ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می تواند انجام این امر ( طرح استنکافی ) را به دفاتر موسسات مشاور فنی واگذار خواهد کرد .
– کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر ، مکلف به پرداخت جریمه ای معادل ۵۰ درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی است .

به این پست امتیاز دهید
دیدن مقاله
پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *