الحاق تبصره به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > آیین دادرسی کار > الحاق تبصره به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کار

الحاق تبصره به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کار

Posted by: tamasco
Category: آیین دادرسی کار

مصوبه الحاق تبصره به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کار
بخشنامه شماره ۱۷۹۴۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با توجه به مصوبه جلسه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ شورای عالی کار که به شماره ۵۹۹۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ ثبت شده است، تبصره ذیل به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کار الحاق گردیده که بدینوسیله ابلاغ می‌شود:
تبصره- در مواقع بحرانی نظیر شیوع بیماریهای واگیردار که امکان تشکیل جلسات به صورت حضوری وجود ندارد با تأیید کمیسیون کارگری که با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان مربوطه تشکیل می‌گردد و تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت و درخواست خواهان در مرحله ارائه درخواست، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار مجاز هستند تا جلسات رسیدگی خود را به صورت برخط و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار نمایند. در این صورت باید متن صورتجلسه در لحظه توسط رئیس جلسه تهیه و در انتهای جلسه رسیدگی از طریق سامانه جامع روابط کار به رؤیت و تأیید طرفین و اعضاء هیأت که در جلسه برخط حضور دارند برسد. تأیید متن صورتجلسه صرفاً در پایان همان جلسه از صفحه شخصی (کار پوشه اختصاصی) به منزله تأیید مفاد صورتجلسه است و نیازی به تنظیم صورتجلسه مکتوب و امضای ذیل آن نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید