اضافه کار

Posted by: tamasco
Category: تعطیلات

سوال : اگر تعطیلات رسمی در روزهای کاری (شنبه تا پنجشنبه) سبب بشه کارگر ۴۴ ساعت در هفته رو پر نکنه آیا کارفرما اجازه داره کارگر را روز تعطیل سر کار بیاورد ولی حقوق معمولی بدهد؟
و سوْال دیگه اینکه برای مزد اضافه کار در روز های عادی کار شیوه محاسبه مشخصی وجود دارد؟ یا اختیار با کارفرماست که چه مقدار پول بابت ساعات اضافه کار بدهد؟

پاسخ :
استفاده از تعطیلات رسمی (با استفاده از مزد )حق کارگران است ,به عبارت دیگر, منظور از ۴۴ ساعت کار در هفته (که در قانون کار ذکر شده) ۴۴ ساعت کار در ۶ روز ایام اداری بوده که طبیعتا اگر تعطیلات رسمی به ایام اداری برخورد نماید آن روز را تعطیل نموده و درصورتیکه کارگر در آن روز کار کند ,از ساعت اول مستحق دریافت اضافه کاری میباشد .
نرخ اضافه کاری نیز , معادل یک ساعت کار عادی ,به اضافه ۴۰ درصد فوق العاده اضافه کار میباشد (البته اگر در کارگاهی بیش از این درصد نیز پرداخت میگردد ,طبیعتا به همان روال ادامه پیدا خواهد کرد ).
باآرزوی توفیق
آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید